SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE İNANIYORUZ

Güncel teknoloji ve gelişmelere paralel olarak çevreye olan etkilerimizi sürdürülebilirlik esaslarına göre şekillendirip, yenilikçi yaklaşımımızı vazgeçilmezlerimiz arasında görmekteyiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

İnsanı, Kaliteyi Ve Geleceği Her Şeyin Üzerinde Tutuyoruz

Ülkemize yararlı yatırımlar yapıp ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, insanı temel alarak topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından kendi sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan HGG İnşaat’ın kalite politikasının temellerini aşağıdaki maddeler oluşturmaktadır.

  • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, verimlilik ve kalite yükselişini sağlamayı hedefleriz.
  • İşveren şartlarını karşılar ve çalışmalarımızın her noktasında insan memnuniyetini esas alırız.
  • İş ahlakı ilkelerini savunur ve sahip olduğumuz bu ilkeler doğrultusunda bir kurum kültürü oluşmasına katkıda bulunuruz.
  • Rakiplerimiz içinde en iyi olmayı hedefler, rakiplerimizden güç alıp rekabet gücümüzü artırırız.
  • İçinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerini yerine getirmek için bilimsel ve teknolojik yenilikleri yakından takip eder, en kısa sürede sistemimize entegre ederiz.
  • Çalışanlarımıza sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratıp, iş güvenliği sağlamayı hedefleriz.
  • Çağdaş kalite yaklaşımının ve insan odaklılığının bir sonucu olarak çevreye, sağlığa ve sürekli gelişmeye önem veririz.


         

Toplum İçin, Toplumla Beraber

Sosyal Sorumluluk

DETAYLI BİLGİ